Është mirë që Zaev vazhdon projektet e VMRO-DPMNE-së, është e keqe që këto projekte janë të vonshme, duke shpresuar që qytetarët të harrojnë se këto janë projekte të qeverisë së mëparshme.
Zoran Zaev dhe karteli kriminal në mungesë të ideve lavdërohen me projektet e VMRO-DPMNE-së dhe i paraqesin si të tyre. Qeveria i vazhdon realizimin e projekteve për tërë vitin, për t’i paraqitur si të tyre.

Rruga Gradsko-Prilep është projekt i cili ka filluar tërësisht nga qeveria e VMRO-DPMNE-së. Mjetet për të njëjtin janë siguruar nga projektet IPA me ndihmën e BE-së dhe e gjithë procedura është bërë nga qeveria e VMRO-DPMNE-së.

Loading...