Zyrtarë të Lëvizjes Vetëvendosje njoftuan se kanë nisur të hartojnë kallëzimin penal për kryeministrin dhe ministrat që kanë marrë pjesë në votim, përfshirë edhe gjyqtarët e Kushtetueses, të cilët rriten edhe pagat e tyre.

Deputetja Albulena Haxhiu, në një konferencë për media foli për shkeljet kushtetuese që ka bërë vetë trupi i Kushtetueses kur e ka nxjerrë vendimin se ngritja e pagave nuk e cenon Kushtetutën e Republikës së Kosovës.

“Në vend që Gjykata Kushtetuese të ndalonte abuzimin me paranë publike, gjyqtarët si Arta Rama – Hajrizi, Ivan Cukalovic, Allta Suroy, Snezhana Botusharova, Bekim Sejdiu, Selvete Gërxhaliu- Krasniqi, përmes këtij vendimi mundësuan ngritjen e pagave edhe për vete.

Aktgjykimi i Gjykatës se rritja e pagave nga Qeveria për vetë Qeverinë dhe stafet e tyre është brenda normës kushtetuese, tregon më shumë për karakterin në të cilin është zhytur trupi i gjyqtarëve se sa për vetë vendimin’’, tha deputetja Haxhiu.

Ndërkaq, Avni Zogiani krahasoi pagat e kryeministrave të vendeve të rajonit karshi pagës mesatare të këtyre vendeve përkatëse që tregon se Qeveria e Kosovës, përkundër që ka varfëri e pabarazi të madhe sociale, i ka pagat më të larta në rajon.

Loading...