Ansambli kombëtar i këngëve dhe valleve “Shota” nuk është i plotë në asnjë aspekt. Pavarësisht që është institucion qendror i kulturës, i mungojnë gjëra elementare të funksionimit. Në raport me stafin profesional, krejt të tjerat, përfshirë edhe instrumentet e amortizuara, kalojnë në plan të dytë.Si ansambël kombëtar ka për detyrë edhe të ruajë e interpretojë muzikën popullore. Për këtë e bart edhe barrën kryesore.Por “Shota” nuk ka instrumentistë për çifteli, sharki, violinë, flaut e obo. I mungon formacioni i korit e nuk ka asnjë solist. Problemet sa i përket stafit priten të thellohen, pasi një pjesë e punonjësve i janë afruar pensionit. Në mënyrë që Ansambli ta vazhdojë punën, menaxhmenti së bashku me Këshillin Drejtues e atë Artistik kanë vendosur që ta hapin “Akademinë e të rinjve” në kuadër të institucionit. Konkursi për pranimin e nxënësve prej moshës 10 deri në 16-vjeçare do të hapet këtë javë. Qëllimi është që ata që pranohen ta përfundojnë një kurs që do të zgjasë tre vjet.Drejtori i përgjithshëm i “Shotës”, Shefqet Gjocaj, ka numëruar disa arsye që i kanë shtyrë për ta hapur “Akademinë e të rinjve”.Pamundësia e kompletimit të trupës artistike dhe krijimit të vendeve të punës janë vetëm dy prej tyre. Ka treguar se gjithmonë janë të detyruar që nëpërmjet bashkëpunëtorëve të jashtëm ta kompletojnë ansamblin.

Loading...