Parmbramë Ali Ameti intervistën në një televizion e filloi duke na e spjeguar, në mënyrë të detajuar, diferencën në mes frigës dhe reumës.Tha, në mes tjerash, se derisa reuma kurdo del, kurse friga, si të hyjë, kurrë nuk del. E tha këtë, sigurishtë, duke u nis nga përvoja personale e tij e mbrëmjes së 27 prillit të 2017., kur, nga friga nuk morri pjesë në seancën konstitutive të Kuvendit dhe nuk e votoi Talat Xhaferin për kryetar./Xhevdet Hajredini