Bazar humanitar, në të cilin do të shiten produkte të punuara me dorë të vitit të ri dhe stoli, do të mbahet sot dhe nesër në Kapitol moll.

Mjetet e grumbulluara do të donohen në shkollën për fëmijë me shikim të dëmtuar “Dimitar Vllahov” në Shkup.

Artizanët do t’i ekspozojnë prodktet e tyre në katin e parë në Kapitol moll sot nga ora 13 deri në 21 dhe nesër nga ora 10 deri në ora 15.