#BujarOsmani Çfar fillim viti, çfar nderi që jam bashkekohes i yt!
Lider!
#urimeditaegjuhesshqipe