Emad Mehemti
Jo një ditë por duhet protestuar 1000 mijë ditë! Absurd i paparë, kur dështojnë në politikë strehoen tek UT-ja. A është ky fakultet vetëm i nënës parti – BDI, apo edhe i studentëve të mrekullueshëm që kemi, të cilët pa libreza partiake nuk i pranojnë as pastrues nëpër universitete!

P. S: Shikojeni fotot e “profesorëve” dhe vlerësoni vetë se a shkojnë studentët në fakultet apo te selia e BDI-së në Reçicë?!