(Ju sjellimi postimin e tij ne profilin e facebook)
Së pari uroj që mësuesit dhe profesorët e shkollave dhe universiteteve tona të mos shesin diploma, ndërsa nxënësit dhe studentët të mos i blejnë ato, por t’i marrin me dituri!
Së dyti, po ashtu uroj që nxënësit dhe studentët tanë të blejnë sa më shumë libra dhe t’i lexojnë për t’i hapur sytë në këto rrethana të vështira për mbarë kombin!