“Lidhur me faktin se janë ngritur akuza kundër meje për evazion fiskal, mendoj se duhet t’ju informoj se në punën time si kryetar i FFM-së kam punuar gjithmonë me ndershmëri, me përkushtim dhe me ndërgjegje, duke respektuar të gjitha rregulloret ligjore. Në fushën e kësaj, ka gjithashtu gjetje të shumta pozitive dhe shënime tatimore nga ana e DAP-it për të gjithë këtë periudhë, ku në asnjë pjesë të punëve tatimore të FFM-së nuk është identifikuar dhe as një krim”, tha Gjorgjievski.

Sa i përket Jugohromit, tha se ishte një marrëveshje që nga viti 2010, ku as Jugohromi dhe as FFM nuk kishin përmbushur detyrimet e tyre të ndërsjella, kështu që u bë një marrëveshje e re që përcaktoi të drejtat dhe detyrimet reciproke ndërmjet FFM-së dhe Jugohromit.