Goran Gjoshevski-Levi – 15 vjet burg
Jane Çento – 15 vjet burg
Abdulfeta Alimi – 7 vjet burg
Aleksandar Vasilevski-Ninxha – 8 vjet burg
Ilija Mihajllovski –
Nikolla Mitrevski-Kolo – 18 vjet burg
Oliver Popovski -13 vjet burg
Igor Jug – 12 vjet burg
Mitko Çavkov -18 vjet burg
Mitko Peshov -18 vjet burg
Dushko Llazarov -15 vjet burg
Munir Pepiq – 15 vjet burg
Vllatko Trajkovski – 15 vjet burg
Villjam Mihajllovski – 14 vjet burg
Mlladen Dodevski – 12 vjet burg
Oliver Radullov – 10 vjet burg

Igor Durllovskit iu shqiptuan masa kujdesi.

Të dënuarve do t’u llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim.