Çdo vend në botë ka zakonet dhe traditat e veta dhe ato dallojnë gjithsesi nga njëra tjetra.

Shih se si festojnë në festa familjare në Itali, Indi, Brazil, Turqi,….

https://www.youtube.com/watch?v=FhstJZ-MV6I