Sipas gazetes Zëri (20 nentor 2017), eksporti vjetor i Serbisë në Kosovë është 450 milion euro, ndërsa i Kosovës në Serbi 20 milion euro. Kjo i bie se Kosova financon Serbinë që të lobojë kundër pranimit tē Kosovës në Interpol, në UNESCO dhe ne shume organizata tjera ndërkombëtare, si dhe lobimi i saj me këmbëngulje te shtetet që kanë njohur Kosovën, të tërheqin njohjen!/Liman Avdiu