Në kuadër të Karvanit kushtuar projekteve “Bli shtëpi për të rinj” dhe “Bli shtëpi, bli banesë” sot do të mbahet prezantim në Dibër dhe në Berovë.

Prezantimet do të fillojnë në orën 17:00, ndërkaq do të mbahen në komunën në Dibër dhe në Berovë.

Në prezantime, qytetarët e interesuar do të mund të informohen për projektet nga përfaqësuesit e Ministrisë së Financave, bankave dhe Kadastri. Në dy komunat, nga ana e autoriteteve lokale do të prezantohet edhe oferta lokale e parcelave shtetërore.