Kombet e Bashkuara e ndërruan referencën “Ish Republika e Jugosllavisë Maqedonia”, me emrin “Maqedonia e Veriut” në listën e shteteve të pranuara.

Ndërrimi në KB është bërë më 14 shkurt në orët e vona. Ministria e Punëve të Jashtme me notë verbali i njoftoi KB për ngjarjet e ndryshimit të emrit.
“Marrëveshja mes Athinës dhe Shkupit me ndërmjetësimin e KB-së për pranimin e ‘Republikës së Maqedonisë së Veriut’, është e mirëseardhur, hap ‘historik’ që duhet mbështetur edhe vendet anëtare rajonale dhe ndërkombëtare”, shkroi Sekretari i Përgjithshëm i KB-së, Antonio Guterres.