Deri në mbi 1 km arrinë kolona e veturave para pikëpagesës në Kumanovë, shkaku i neglizhencës së administratës.