Lahuta është futur në listën e trashëgimisë së UNESCO-S. Është këndimi me lahutë nga trevat e Serbisë që tanimë do të njihet në të gjithë botën si vlerë kulturore e mbrojtur nga UNESCO.

Përhapja gjeografike e Lahutës në vendin përkon me vetë përhapjen e këngëve të kreshnikëve. Lahutën e shohim në Krujë, në Veriperëndim, në Malësinë e Madhe, Hot e Grudë, Kelmend, Kastrat, Rranxat e Shkodrës, Dukagjin, Postrribë, Shllak, Nikaj-Merturi dhe në zonat e Malësisë së Gjakovës.