Sot që nga ora 11 në Sheshin “Skenderbeu”, me rastin e prezentimit të fakulteteve dhe programeve mësimore të Universitetit “Nënë Tereza” Shkup, para maturantëve dhe studentëve Shtëpia botuese SHKUPI dhe Shtëpia botuese LOGOS –A paraqitën dhe dhruruan mbi 1000 kopje libra për Bibliotekën e Universitetit “Nënë Tereza”. Para stendës së përbashkët të Shtëpisë botuese “Logoa-A” dhe “Shkupi”, patëm kënaqësinë të këmbejmë ide bashkëpunimi me rektorin e UNT-së z.Azis Pollozhanin dhe themeluesin e “Logos – A”, z.Adnan Ismailin.