Telma ka njoftuar se disa nga refugjatët, sot në shenjë proteste kanë filluar të qepin buzët. Edhe pse tashmë nuk mund të flasin, kjo simbolizon se ata nuk do të heshtin para qëllimit të tyre për të kaluar në vendet perëndimore.
Kjo është një nga format e protestës nga ana e tyre. Ditët paraprake, ata janë munduar të tërheqin vëmendje në forma të tjera.