Shqiptare mos tu genjejnë partitë shqiptare në qeveri, se me këtë ligj shkilen të drejtat e shqiptarëve në Maqedoni, nuk bëhet gjuhë zyrtare gjuha shqipe në Maqedoni, po gjuhë me përqindje, se ku ka 19.9 përqind shqiptarë, nuk kanë të drejtë ta përdorin. Ky ligj është diskriminus për shqiptarët, sepse nuk kanë të drejtë ta përdorin shqiptarët e Manastirit, Prilepit, Ohrit, Krushevës, Mavrovës, Velesit, një pjesë e madhe e shqiptarëve të Shkupit dhe pjesët tjera ku janë nëm 20% shqiptarë. Kurse në Kosovë ku 2% serbe janë shtetëformues dhe gjuha serbe zyrtare, kurse në Maqedoni rreth 40% shqiptarë llogariten pakicë dhe ligji per gjuhen shqipe diskriminues me perqindje qe fajtore per kete jane partit politike, Evropa plakë dhe shteti shqiptar i dobët, që si mbron shqiptarët jasht kufijve, sipas nenit 8 te kushtetutës se Shqipërisë.
Me ligjin per gjuhen shqipe parashikohet në të gjitha organet e pushtetit shtetëror në Republikën e Maqedonisë, institucionet qendrore, ndërmarrjet publike, agjencitë, drejtoritë, institucionet dhe organizatat, komisionet, personat juridikë të cilët ushtrojnë autorizime publike në pajtim me ligjin dhe institucionet e tjera, gjuhë zyrtare krahas gjuhës maqedonase dhe shkrimit të saj të jetë edhe gjuha që e flasin 20 për qind nga qytetarët e Republikës së Maqedonisë dhe shkrimi i saj (gjuha shqipe).
BETEJA VAZHDON PER BARAZI NE MAQEDONI QE TE LUFTOIM ARMIKUN VETEVETE!!!
Dr.Adil Mustafa
Kryetar i Forumit Nderkombetare per te drejtat dhe lirit e njeriut -Shkup 15 janar 2019

Loading...