Fshati Llopat Kumanovë, 100 shtëpi ku jetojnë kryesisht shqiptarë, kanë rrugën në këtë gjendje. Por, jo vetëm aq. Në shekullin 21 nuk kanë kanalizim!
TURP!