Gjyla Çeliku
Nuk ka nevojë partitë shqiptare në Maqedoni të ndara të promovojnë REFERENDUMIN, të bashkuara do të reflektonin edhe qellimin e NATO-s dhe UE-së, sepse edhe vetë qëllimi i NATO-s dhe UE-së është bashkimi! Secili më vete, mundohen të shohin deri ku janë me popullin dhe promovojnë veten, ne të gjithë jemi për t’u intergruar, qartë nxirrni pikat e referenduminit dhe s’ka nevojë për promovimin tuaj. Mjafton ardhja e Merkelit, Mogherinit dhe dhjetëra diplomatëve, e kuptojmë se si qëndron puna!!! Pasi i madh e i vogël I thotë PO Referendumit, i them edhe unë, por përgjegjësia ngelet te ju që jeni në pushtet se si ne shqiptarët do intergrohemi në NATO dhe UE nga ky shtet!!! #NATO #UE Gjyla Çeliku