Skopje City Mall i përcjell trendet botërore dhe nga 26 janari deri më 1 shkurt do të ju mundëosjë mushterinjëve një përvojë të re të shopingut, duek ofruar lirime të papara deri më tani në Maqedoni.

Në hyrje të kësaj qendre tregtare është hapur një shitore e re e ashtuquajtur Pop-Up Store, ku brendet e njohura botërore shesin produktet e tyre me lirim deri më 80 për qind.