Albrie Xhemaili – Bashkëpuntore e emisionit të mëngjesit, tregon për memorandumin e nënshkruar në këtë ekspozitë, me karakter bashkëpunues, që të formohet një kalendar kulturor ndëmjet dy shteteve, të Shqipërisë dhe Maqedonisë.