Ish të dënuarit në rastin Sopoti janë dëmshpërblyer nga Qeveria. Informacionin e konfirmuan edhe Sopotasit edhe Qeveria. Vlera e dëmit për 6 të dënuar arrijnë në 73 milion denarë.