Nëueb faqen zyrtare si dhe ne faqen e saj ne facebook, eshte promovuar simboli i ri i qeverise ku ka filluar të praktikohet emri i ri i vendit, shkruan Gazeta Lajm.
“Vlada na Republika Severna Makedonija” shkruan ne pjesen e siperme ne forme harku, kurse ne pjesen e poshtme qendron emri shqip “Qeveria e Republikes se Maqedonise Veriore”.

Loading...