Qeveria ka publikuar deklaratën për hyrjen në fuqi të marrëveshjes përfundimtare me Greqinë dhe të amendamenteve kushtetuese.

Njoftojmë se sot më 12 shkurt 2019, hyn në fuqi marrëveshja përfundimtare për të zgjidhur dallimet e përshkruara në rezolutat 817 (1993) dhe 845 (1993) të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, për anulimin e Marrëveshjes së Përkohshme të vitit 1995 dhe të krijimit të partneritet strategjik mes palëve, Ministria e Punëve të Jashtme, respektivisht të publikohet në Gazetën Zyrtare.

Gjithashtu, kërkesat për hyrjen në fuqi të amendamenteve XXXIII, XXXIV, XXXV dhe XXXVI të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë Veriore dhe Ligjin Kushtetues për zbatimin e ndryshimeve XXXIII në XXXVI të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë Veriore, Kuvendi i Republikës së Veriut Maqedonia i solli ato më 11 janar 2019. Ata hyjnë në fuqi sot, më 12 shkurt 2019 me shpalljen përkatës nga Qeveria në Fletoren Zyrtare. Kështu, fillon kryerja e detyrimeve që rrjedhin nga Marrëveshja e Prespës dhe ndryshimet kushtetuese.