Deri sa qindēra të rij shqiptar çdo ditë largohen drejtë shteteve të Evropës, funksionarët e BDI-s, fëmijët e tyre I sistemojn ë në ndërmarrje publike në vende pune ku rogat janë shumë më të larta.
Në këtë mënyrë ata I jetësojnë ëndërat e tyre, kurse “lideri historik” shqiptarëve tjerë ju premton se kurdo do të jetësohet ëndra e Lidhjes së Prizrenit./Xhevdet Hajredini