Sa shpejt harruat se vitin e kaluar humbët në Qytet?
Sa shpejt harruat se Kryetari i juaj i ndjerë fitoi me votat e Fshatit Xhepishtë ? Fshati i Kryetarit të Degës së LSDM në Dibër .
Sa shpejt harruat se fituat me votat e Fshatit Mogorçë ,me ndihmën e Udhëheqësit të Agjencionit për punësim kuadër i VMRO së.
Sa shpejt harruat se fituat me votat e Fshatit Kosovrasti i Epërm dhe i poshtëm.
Shumë shpejt harruat se sa të këqija i bëtë këtij populli me ndihmën e VMRO së./Arbëror Velica