Shesheli, I cili dikurë lavdërohej se Maqedoninë me vetëm një divizion mund ta shkel brenda dy orëve, këto ditë Gruevskin e quajti vëlla të vetin.
Nuk e lidh Sheshelin famëkeq me Gruevskin asgjë tjetër, veçse urrejtja patollogjike që të dy e kanë ndaj shqiptarëve, por jo edhe ndaj “vojvodëve” të VMRO-s në radhët e shqiptarëve. (Xhevdet Hajredini)