Në galerinë e arteve në Shkodër u hap fotoekspozita “Pik-Pamje” e piktores së njohur Ikbale Kalaja. Janë 40 fotografi përmes të cilave autorja përcjell mesazhin se edhe me gjëra të vogla mund të bëhemi të dobishëm. Autorja thotë se kalimi nga piktura në artin e fotografisë nuk është diçka e pazakontë, pasi të dyja janë gjini të artit.