Ngjarja ndodhi në spitalin shtetëror në Bursa të Turqisë.

Sıdıka Yalçın, e cili shkoi në spital për t’i kontrolluar dhëmbët, duke pritur në radhë në katin e poliklinikës, filloi të pastrojë korridorin e spitalit duke marrë fshesën prapa derës.

Ndërsa, Sıdıka Yalçın u përgjigj, “Është një ndjesi që mua më vjen nga brenda. Unë edhe në shtëpi pastroj, mund të pastroj edhe këtu asgjë nuk ndodh”.

Një grua në poliklinikë dentare ndërhyri dhe ia mori fshesën nga dora.

Ndërsa, Drejtori i Spitalit Opr. Dr. Dilek Baş, i ka thënë “Spitali është i pastër. Kemi 18 punonjës të pastrimit”.

Ndërsa, Drejtori i Spitalit Opr. Dr. Dilek Baş, i ka thënë “Spitali është i pastër. Kemi 18 punonjës të pastrimit”.