Kujtesa është pjesë e rëndësishme e trurit të njeriut.

Disa nga ne kemi një kujtesë të fortë, por disa të tjerë kanë probleme të mëdha me kujtesën.

Për të krijuar një memorie më të fortë gjithçka çka duhet të bëjmë është të lexojmë sa më shumë libra, konsumimi i salmonit, vajit të peshkut, arrave, bajameve etj.

Gjithashtu e rëndësishme është edhe ndryshimi i rutinës në mënyrë që të jemi sa më të vëmendshëm për diçka të re, si dhe mësimi i një aftësie të re e zhvillon dhe e përforcon kujtesën tonë.