Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë do ta shënojë 73 vjetorin e përvjetorit të ekzistimit dhe do t’i ndajë çmimet vjetore gazetareske të SHGM-së.