Gjate ditës së sotme, kryetari i Parlamentit Studentor, Milot Krasniqi, ka dorëzuar në Prokurorinë në Prizren, ndaj 4 anëtarëve të Këshillit Drejtues të Universitetit të Prizrenit, Bedri Muhadri, Isak Hoxha, Parim Kosova dhe Soner Yildirim.

Sipas Parlamentit Studentot të Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren, që të katër anëtarët me datë 21.12.2018, në një mblehdje pa kuorum, “me vetëdije të plotë kanë vepruar kundërligjshëm, duke e keqpërdorur pozitën zyrtare, ku kanë lëshuar një vendim për zgjedhjen e u.d Rektorit të UPZ-së.

“Me këtë rast te lartepermendurit kane kryer 2 vepra penale, ate te “Keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar” sipas nenit 422 te KPRK-se dhe “Mos ekzekutimi i vendimit Gjyqësor” sipas nenit 402 të KPRK-së. Ne besojmë fuqishëm në Organet e Drejtësisë së Republikës së Kosovës dhe presim që jo vetëm të anulohen këto vendime të jashtëligjshme të KD nga organet përkatëse, por këta shkelës kontinuel të ligjit të vendosen para drejtësisë dhe të marrin dënimet meritore. Ne nuk do të ndalemi deri në zbatim të ligjshmërisë dhe do t’i shfrytëzojmë të gjitha alternativat ligjore që në UPZ të rikthehet normaliteti. Shkelësit e ligjit e kanë vendin në burg e jo në Universitet”, thuhet në reagimin e parlamentit studentor të UPZ-së.